DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PRÁDLO LADIES

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro mě důležitá. Respektuji vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržuji zákonná ustanovení. Chtěl bych vás tímto informovat  o mém nakládání s vašimi osobními údaji.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Ivana Langrová, se sídlem Kpt.Nálepky 608/1, Třebíč 67401, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Třebíč, IČ02182726 (dále jen: „správce„).
 2. Kontaktní údaje správce: ivanalangrova@centrum.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Osobní údaje a jejich využití

Osobní údaje správce zpracovává sám a to za tímto účelem:

Objednání zboží a služeb

Pro zpracování vašeho nákupu či zajištění plnění vámi objednaných  služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracovávám údaje typu:

jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Údaje o provedených placených objednávkách zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

Veškeré údaje získané od zákazníků užívám výhradně pro vnitřní potřebu. Neposkytuji je třetím osobám a rovněž k těmto údajům nemá nikdo jiný přístup.

III.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu 5let od ukončení smluvního vztahu
 • po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
 1. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

IV.

         Vaše práva

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:

právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

 

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Tyto podmínky platí i v případě kontaktování správce mailem či po  telefonu.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.